मुख्यपृष्ठ | संचालक मंडळ | उच्च व्यवस्थापन | पारितोषीके | नियुक्ती | निविदा | जाहीरात | संपर्क | फोटोगॅलरी
  उच्च व्यवस्थापन     
arrow बँकेचा इतिहास
arr बँकेच्या शाखा
arr शाखा दर्शक
arr
arr बँकेची दिनदर्शिका
arr सार्वजनिक सुटया
arr सामाजिक जबाबदारी
arr
arr
arr
arr
   
बँकेचे उच्च व्यवस्थापन
 
नांव श्री. ए. एल. वैद्य
पद मुख्य कार्यकारी अधिकारी
संपर्क फोन : 0724 - 2415366, 2415977 (O)
मो. : 9403081408
पत्ता दि अकोला जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अकोला
 
ADCC
नांव श्री. पी. पी. शेंडे
पद व्यवस्थापक (कर्जे व देखरेख)
संपर्क फोन : 0724 - 2415276 (O)
मो. : 9403081412
पत्ता दि अकोला जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अकोला
 
नांव श्री. एस. के. माहोड
पद व्यवस्थापक (हिशेब व बँकिंग)
संपर्क फोन : 0724 - 2415785 (O)
मो. : 9403081465
पत्ता दि अकोला जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अकोला
 
ADCC
नांव श्री. एम. वाय. अगमे
पद सहा. व्यवस्थापक (अंत. तपा. व अंत. लेखापरिक्षण)
संपर्क फोन : 0724 - 2415278 (O)
मो. : 9403081407
पत्ता दि अकोला जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अकोला
 
नांव श्री. पी. एन. उकंडे
पद मुख्याधिकारी (प्रशासन व ईस्टेट)
संपर्क फोन : 0724-                (O)
मो. : 9403081414
पत्ता दि अकोला जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अकोला
 
नांव श्री. ए. यु. इंगोले
पद मुख्याधिकारी (हिशेब व बँकिंग)
संपर्क फोन : 0724-                (O)
मो. : 9403081466
पत्ता दि अकोला जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अकोला
 
नांव श्री. जी. एस. पाटील
पद मुख्याधिकारी (कर्जे व देखरेख)
संपर्क फोन : 0724-                (O)
मो. : 9403081409
पत्ता दि अकोला जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अकोला